UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Homepage
Prima pagina Despre noi  Colectivul CTI  Studii Licenta  Studii Master  Doctorat  Cercetare  Publicatii  Stiri  Calitate   Contact
Printeaza pagina curenta

ULTIMELE NOUTATI

Hotarare privind noul model de pontaj pentru cadrele didactice din UPT
Model de pontaj pentru cadrele didactice din UPT (format excel)
Concediu Medical
Anexe Concediu Medical
Concursul international HARD & SOFT Suceava-2015

VA RECOMANDAM


DEPARTAMENTUL CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI


Universitatea "Politehnica" din Timisoara
2, Vasile Pârvan Blvd.
300223, Timisoara
Romania

Admitere studii master

Informatii despre admitere master gasiti pe pagina Facultatii.

Informatii specifice programelor de studii ale Departamentului Calculatoare le gasiti aici.

Informatii privind locurile disponibile gasiti pe site-ul UPT (  www.upt.ro/img/files/hs/2017/11.05.2017/HS_157_11.05.2017_Admitere_Master.pdf)

Alte informatii utile gasiti de asemenea pe site-ul UPT: www.upt.ro/Informatii_admitere-2017---master_619_ro.html

 

 

Înscrieri master sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 

11.09 – 13.09   intre orele 9 – 11, sala  B512

 

 

       Susținerea interviurilor are loc in  14.09.2017, in fata comisiilor afisate mai jos, alte precizari și programarea fiind anunțate ulterior, aici.

            Competentele lingvistice vor fi validate in cadrul interviului, sustinut exclusiv in limba engleza.

 

            Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente, prezentate in dosar plic:

 

- cerere tip, în care vor menţiona sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate prin rubricile ei, numele se va completa in strictă conformitate cu certificatul de naștere. Înscrierea, respectiv completarea cererii tip, se face online, aici:

 


COMPLETATI CU ATENTIE TOATE CELE 3 SECTIUNI ALE CERERII DE INSCRIERE!

Introduceti toate informatiile personale solicitate (CU DIACRITICE), cele referitoare la studii si selectati apoi optiunile pentru inscriere.

 Cererea NU se listeaza de catre candidat, aceasta va fi listata numai dupa verificarea documentelor, la înscriere.

 

- diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original

(provizoriu, se acceptă şi copii certificate de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati);în etapa de confirmări, programată imediat după afişarea rezultatelor,neprezentarea diplomei de licenţă sau echivalente în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învăţământ fără taxă); pentru absolvenţii promoţiei 2017 se acceptă Adeverinţa substitut în original;

 

- foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii, elaborată conform legislaţiei în vigoare; absolventilor facultatii AC, aceasta le va fi furnizata automat la inscriere.

 

- copie după diploma de bacalaureat; ; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;

 

- copie după foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, elaborată conform legislaţiei în vigoare; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii/grupului de Facultăţi;

 

- copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului; copia va fi certificată de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultăţii / grupului de Facultăţi;

 

- certificatul de naştere in copie certificata de unul din membrii Comisiei de Admitere a Facultatii/grupului de Facultati;

- adeverinţă medicală tip MS 18.1.1. adeverinta medicala tip MS 18.1.1. sau un tip echivalent, eliberata, dupa caz de cabinetul medical scolar, de dispensarul teritorial sau de intreprinderea de care candidatul apartine, din care sa rezulte aptitudinea medicala pentru domeniile la care se inscrie candidatul. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala; in aceste adeverinte se va mentiona, in mod expres, gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.427/l979. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare. Adeverintele medicale NU trebuie sa fie vizate de catre medicii Policlinicii Studentesti din Timisoara;

 

- trei fotografii color tip diplomă;

 

- acte pentru scutirea de taxa de înscriere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul candidatilor orfani de ambii parinti; adeverinte de la casa de copii, in cazul candidatilor care provin de la 0 casa de copii; copie legalizata a certificatului de deces al unui parinte, in cazul candidatilor orfani de un parinte ca urmare a decesului acestuia ca erou - martir in Revolutia din Decembrie 1989; copie legalizata dupa certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legala, in cazul candidatilor ce ei insisi au fost raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989; adeverinta din care sa rezulte ca un parinte sau sustinator legal este cadru didactic in activitate sau pensionar din acelasi sector; adeverinta de angajat al UPT, in cazul candidatilor ce ei insisi sunt angajati ai UPT). Aceste acte doveditoare vor fi anexate cererii de inscriere doar de catre candidatii care solicita scutirea de taxa de inscriere.

 

- în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2017, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master.

 

Pentru candidaţii care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, actele pot fi prezentate în copii legalizate la notar.

 

 

Taxa pentru inscriere este 150 lei pentru toate programele de studii, taxa de confirmare este 100 lei. Acestea se platesc la secretariat. Data limita pentru confirmari va fi anuntata ulterior.


 


 

// inapoi sus

FISIERE ATASATE


   Comisii admitere master [ click pentru a descarca ]