Universitatea "Politehnica" Timisoara
Facultatea de automatica si calculatoare

DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE

Comisia pentru evaluarea calitatii la nivelul Departamentului Calculatoare

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂŢII LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI CALCULATOARE

 

 

 

Departament

Președintele comisiei (Director de departament)

Coordonator comisie

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii

(2 reprezentanți ai corpului profesoral)

Un reprezentant al studenţilor

Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Departamentul Calculatoare

 

Prof. univ. dr. ing.

Vladimir- Ioan CREȚU

Ș.l. dr. ing.

Dan COSMA

Ș.l. dr. ing.

Dan COSMA

Prof. univ. dr. ing.

Radu MARINESCU

-

 

 

 

     

     

     

    URL complet pagina : http://w3.cs.upt.ro/main.php?operation=content&section=calitate&sectid=25
    Pagina tiparita in data 05-26-2017