Universitatea "Politehnica" Timisoara
Facultatea de automatica si calculatoare

DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE

Cursuri Licenta

Calculatoare si Tehnologia Informatiei
SEMESTRUL CURS
1 Logica si structuri discrete
1 Programarea calculatoarelor
2 Logica digitala
2 Tehnici de programare
3 Arhitectura calculatoarelor
3 Circuite digitale
3 Programarea orientata pe obiecte
3 Structuri de date si algoritmi
4 Circuite integrate
4 Concepte fundamentale ale limbajelor de programare
4 Fundamente de inginerie software
4 Organizarea calculatoarelor
4 Proiectarea si analiza algoritmilor
5 Calitate in tehnologia informatiei
5 Circuite integrate pe scara larga
5 Fundamente de ingineria calculatoarelor
5 Prelucrarea numerica a semnalelor
5 Programarea in limbaj de asamblare
5 Programarea Web
5 Proiectarea detaliata a sistemelor software
5 Proiectarea microsistemelor digitale
5 Reţele de calculatoare
5 Sisteme de operare
6 Baze de date
6 Bazele inteligenţei artificiale
6 Complexitate si calculabilitate
6 Elemente de grafica si interfete om-calculator
6 Explorarea datelor
6 Ingineria calculatoarelor
6 Memorii semiconductoare
6 Programarea retelelor de calculatoare
6 Proiectarea si arhitectura sistemelor software complexe
6 Servicii complexe in retele de calculatoare (Cloud Computing)
6 Sisteme cu microprocesoare
6 Sisteme incorporate
7 Telecomunicaţii digitale
7 Achiziţia şi prelucrarea numerică a datelor
7 Co-design hardware/software
7 Comunicaţii şi reţele fără fir
7 Interfeţe şi echipamente periferice
7 Limbaje formale şi tehnici de compilare
7 Modelare şi simulare
7 Programare concurentă şi bazată pe evenimente
7 Proiectarea bazelor de date
7 Proiectarea driverelor
7 Securitatea sistemelor de calcul
7 Sisteme integrate de productie asistata pe calculator
7 Tehnici de proiectare asistată de calculator
7 Verificare şi validare software
8 Calcul reconfigurabil
8 Calitate şi evoluţie software
8 Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul
8 Fiabilitatea sistemelor de calcul
8 Logica fuzzy şi aplicaţii
8 Managementul proiectelor software
8 Sisteme expert
8 Sisteme mobile şi aplicaţii
8 Sisteme multimedia
8 Structuri tolerante la defecte
Computer and Software Engineering
SEMESTRUL CURS
1 Computer programming
1 Logic and discrete structures
2 Digital logic
2 Programming techniques
3 Computer architecture
3 Data structures and algorithms
3 Digital circuits and signals
3 Object-oriented programming
4 Algorithm design and analysis
4 Computer organization
4 Fundamental concepts of programming languages
4 Software engineering fundamentals
5 Computer engineering fundamentals
5 Computer networks
5 Digital microsystems design
5 Operating systems
6 Artificial intelligence fundamentals
6 Compilation techniques
6 Complexity and computability
6 Computer engineering
6 Computer graphics
6 Databases
6 Embedded systems
7 Computer aided design
7 Computer security
8 Computer-systems reliability
Informatică
SEMESTRUL CURS
1 Fundamentele calculatoarelor
1 Logica si structuri discrete
2 Tehnici de programare
3 Analiza algoritmilor
3 Analiza algoritmilor
3 Proiectarea microsistemelor digitale
4 Fundamente de inginerie software
5 Limbaje formale si tehnici de compilare
5 Proiectarea bazelor de date
6 Proiectarea aplicatiilor pe platforme reconfigurabile
6 Proiectarea translatoarelor
6 Sisteme incorporate
URL complet pagina : http://w3.cs.upt.ro/main.php?operation=content&section=cursuri_licenta&sectid=22&slinkid=84
Pagina tiparita in data 02-24-2018