Universitatea "Politehnica" Timisoara
Facultatea de automatica si calculatoare

DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE

Planificare sustinere lucrari de diploma

Examenul de Licență

Departamentul Calculatoare si Tehnologia Informatiei,

Sesiunea Septembrie 2016

 

 

            Inscriere:

 

                          Luni 05.09.2016            9 – 11.30    Sala B401

            Proba scrisa:

                    Miercuri 07.09.2016 de la orele 08:00 in sala A305

Proba practica a examenului de finalizare studii de licenta sesiunea septembrie 2016 are loc JOI, 08.09.2016 in sala B425 incepand cu ora 10:00.
Toti candidatii se vor prezenta la ora 9:30, pentru a copia fisierul PowerPoint compatibil cu versiunea Microsoft PowerPoint 2003 sau Pdf pe calculator .
Demonstratiile practice se vor face dupa prezentarea ultimului candidat în sălile corespunzatoare , pe laptopul personal sau pe sistemele existente.
Ordinea intrarii in examen a candidatilor va fi afisata in ziua sustinerii pe usa salii B425.
          

Procedura de înscriere este următoarea, aşa cum este prezentată în Precizările privind elaborarea şi prezentarea lucrării de licență și proiectului de diplomă pentru ciclul licență

( www.upt.ro/Informatii_reglementari-referitoare-la-ciclul-de-licenta_187_ro.html ):

 

Documente care se prezintă la înscriere :

            a)  Fişa de înscriere, completată de absolvent şi semnată de conducătorul proiectului de diplomă în original şi în copie xerox (copia se va face după ce originalul a fost semnat de conducătorul proiectului) (fişa se ridică de la secretaria, B512)

            b)  Tabelul cu date pentru înscriere completat în format electronic şi scos la imprimantă, datat şi semnat de absolvent       (** completarea tuturor câmpurilor este obligatorie! La punctul 7 treceţi: sala, în cazul în care susţineţi partea practică în altă sală decât cea de examen / „laptopul meu personal”, în cazul în care vreţi să susţineţi partea practică pe laptopul vostru în sala de examen / „echipament în sala de examen”, în cazul în care aduceţi un echipament în sala de examen pentru partea practică / „nu susţin”, în cazul în care nu susţineţi partea practică. Important: asigurarea tuturor condiţiilor necesare susţinerii părţii practice cade exclusiv în sarcina absolventului şi a conducătorului proiectului de diplomă)

           c)  CV-ul candidatului, în format Europass (europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions), care conţine neapărat date de contact (adresă de email, telefon). De asemenea, candidatul va avea la el carnetul de student sau buletinul de identitate pentru verificarea numelui complet, a iniţialei tatălui etc.

                Absolvenţii promoţiilor anterioare (integralişti până la 1.10.2014) vor prezenta la înscriere şi o copie după chitanţa doveditoare a plăţii taxei de finalizare a studiilor.

 

            Se predau conducătorului de lucrare de licență următoarele:         

                     Proiectul de diplomă -  va conţine ca ultimă filă o "Declaraţie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor " datată şi semnată de absolvent (www.upt.ro/pdf/licenta&master/Declaratie_de_autenticitate_UPT.pdf)

                       Dacă lucrarea este scrisă în altă limbă decât limba română, este necesară şi predarea unui rezumat în limba română a lucrării. Pe prima pagină trebuie să apară titlul lucrării scris în limba română, numele absolventului, numele conducătorilor lucrării de diplomă şi anul. Rezumatul trebuie să conţină obligatoriu cuprinsul lucrării scris în limba română. Conţinutul rezumatului va fi stabilit împreună cu conducătorul lucrării; se vor reliefa rezultatele obţinute şi contribuţiile aduse de către absolvent.

                   CD-ul  - conținând proiectul de diplomă în format pdf într-un singur fişier (fişierul nu va conţine anexele cu programe sursă) și o poză tip paşaport (scanată) a absolventului

                      Fişa de evaluare a proiectului (va fi ataşată de conducătorul proiectului de diplomă).

 

             Programarea susținerii lucrărilor va fi afișată ulterior, dupa finalizarea înscrierilor.


Anul IV Examen de Finalizare a studiilor de Licenta        07 Septembrie 2016 - Proba scrisa
       08 Septembrie 2016 - Sustinere

 

FISIERE ATASATE


   Rezultate proba scrisa CTI Ro [ click pentru a descarca ]
   Rezultate proba scrisa CTI En [ click pentru a descarca ]
URL complet pagina : http://w3.cs.upt.ro/main.php?operation=content&section=lucrari_de_diploma&sectid=22&slinkid=45&sublinkid=10
Pagina tiparita in data 04-27-2017