Laboratorul de Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate

Bazându-se pe arhitecturile digitale de calcul, cercetările noastre abordează subiecte în domeniul calculelor neconvenționale, în încercarea de a mări frontierele principiilor și mecanismelor cunoscute ale procesării informațiilor.

Dezvoltăm algoritmi care sunt mai eficienți și îi mapăm către arhitecturi noi pentru a se acomoda cu fenomene de calcul mai complexe și pentru a atinge noi niveluri de fiabilitate și toleranță la erori. Căutăm să descoperim și să exploatăm noi arhitecturi de calcul observând procese biologice și importând-le în siliciu digital. Ne străduim să înțelegem știința complexă a noii paradigme a calculării cuantice ca o rază încrucișată de informatică și inginerie, fizică și matematică pentru a concepe noi algoritmi și a oferi evaluări rapide și precise ale performanței.

În cele din urmă, abordăm problemele din viața reală, urmărind îmbunătățirea și extinderea soluțiilor lor actuale. Dispozitivele și algoritmii digitali pot fi de ajutor în tulburările de apnee în somn și cu dizabilități cognitive, pentru a numi câteva. Și acestea pot ajuta la o mai bună înțelegere a interacțiunilor complexe care alcătuiesc traficul urban comun în scopul maximizării fluxului său și a asigurării unui management îmbunătățit.

Structură

Echipa

Domenii de cercetare:

Website