International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2019, Sinaia, Romania

  Data şi ora
09 Oct. 2019 - 08:30,  până în  11 Oct. 2019 - 15:00
  Locaţia
Sinaia, Romania

ICSTCC 2019, 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing, (conferinţa comună a SINTES 23, SACCS 19, SIMSIS 23, CONTI 12), are loc în intervalul 09-11 Octombrie 2019, în Sinaia, România.

Scopul ICSTCC 2019 este să reunească oameni de știință din mediul academic și industrial pentru a evalua stadiul actual al noilor tendințe în teoria sistemelor şi a controlului automat și în ingineria calculatoarelor, precum și pentru a promova interacțiunile și parteneriatele profesionale.

Începând cu anul 2010, toate edițiile au fost co-sponsorizate tehnic de către IEEE Control Systems Society. Lucrările ultimelor șapte ediții sunt incluse în baza de date IEEE Xplore Digital Library. De asemenea, lucrările din ultimelor şapte ediții sunt indexate în baza de date Clarivate Analytics Web of Science (cunoscută anterior ca ISI Proceedings).

Date importante:

 • 20 Mai 2019:   Depunerea lucrărilor
 • 28 Iunie 2019:   Notificarea acceptării lucrărilor
 • 26 Iulie 2019:   Depunerea versiunilor finale și înregistrarea cel puțin a unuia dintre autori
 • 09-11 Octombrie 2019:   Desfășurarea conferinței

Organizatori:

 • Facultatea de Automatică, Calculatoare,Inginerie Electrică și Electronică din Galați   
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electrotehnică din Craiova
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată şi Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din Timişoara
 • Societatea pentru Sisteme de Control, Calculatoare și Inginerie Electrică din Galați

Prezentări plenare şi invitate:

 • Maria Elena Valcher (University of Padova, Italy; 2015 President, IEEE Control Systems Society)
 • Marios M. Polycarpou (University of Cyprus, Cyprus; Fellow IEEE and IFAC)
 • Marcin Paprzycki (Polish Academy of Sciences, Poland; Chair, Poland Chapter of the IEEE Computer Society)
 • Gianluca Tempesti (University of York, UK)