Prima ediţie a proiectului Tutore pentru colegii mai tineri, finalizată cu rezultate foarte bune

  Data
October 31st, 2019
  Autor

Prima ediţie a proiectului, corespunzătoare Semestrului II, 2018-2019, s-a finalizat cu rezultate foarte bune, aşa cum reiese atât din răspunsurile studenţilor, cât şi a cadrelor didactice titulare, la disciplinele respective.

Le mulţumim pe această cale, pentru interesul şi activitatea lor de voluntariat, şi le dorim mult succes în continuare, următorilor studenţi:

  • Bianca BLAJOVAN, tutore la disciplina "Tehnici de programare", an I, Calculatoare-RO
  • Adrian MILITARU, tutore la disciplina "Tehnici de programare", an I, Calculatoare-RO
  • Laurenţiu MOLNAR, tutore la disciplina "Tehnici de programare", an I, Informatică
  • Denis FEIER, tutore la disciplina "Tehnici de programare", an I, Informatică
  • Alexandra LAICU, tutore la disciplina "Logică digitală", an I, Calculatoare-RO
  • Norica BĂCUIEŢI, tutore la disciplina "Logică digitală", an I, Calculatoare-RO
  • Bianca BLAJOVAN, tutore la disciplina "Proiectarea şi analiza algoritmilor", an II, Calculatoare-RO
  • Loredana ISUF, tutore la disciplina "Proiectarea şi analiza algoritmilor", an II, Calculatoare-RO

Proiectul "Tutore pentru colegii mai tineri", propus de către Liga AC şi discutat şi aprobat în Consiliul Facultăţii AC, oferă studenţilor cu rezultate şcolare foarte bune posibilitatea de a susţine câteva ore de laborator, sub forma de voluntariat, sub îndrumarea şi în prezenţa cadrului didactic titular.

Proiectul se desfăşoară în ediţii semestriale, după următoarea procedură: studenţii interesaţi vor completa un formular în care menţionează materiile la care doresc să susţină lucrări de laborator. După aceea, vor susţine un interviu în faţa cadrelor didactice titulare şi a unor studenţi consilieri/ membri ai Ligii AC. La latitudinea cadrului didactic titular, interviul poate lipsi şi se poate înlocui cu o discuţie tehnică. În urma interviurilor vor fi selectaţi studenţii care vor preda, iar aceştia vor trebui să se pregătească pentru laboratoarele respective, în prealabil şi sub îndrumarea/ coordonarea cadrului didactic titular. Numărul concret de ore de laborator pe care le va susţine studentul sunt stabilite de către cadrul didactic titular.

Ediţia a doua a proiectului, corespunzătoare Semestrului I, 2019-2020, este în curs de desfăşurare.