Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Șef Lucări poziția 46

  Data
February 26th, 2019
  Autor

Concursul pentru ocuparea postului de Șef Lucrări, poziția 46, la Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației publicat în "Monitorul Oficial" nr. 1359/05.12.2018. Concurs organizat în semestrul II, an universitar 2018-2019 cu ocuparea postului din semestrul I, an universitar 2019-2020.

 

Locul Nume prenume candidat Media finală
1 Răzvan - Mihai ACIU 10

      

Comisia de concurs:

               Prof. dr. habil ing. Mihai V. MICEA (Universitatea Politehnica  Timișoara)          – preşedinte

               Prof. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE (Universitatea Politehnica  Timișoara)               – membru

               Prof. dr. ing. Mircea POPA (Universitatea Politehnica Timișoara)                       – membru               

               Conf. dr. ing. Oana BONCALO  (Universitatea Politehnica  Timișoara)               – membru

               Sl. dr. ing. Valentin STÂNGACIU  (Universitatea Politehnica  Timișoara)            – membru