Ștefan HOLBAN a fost distins cu titlul Profesor Emerit

  Data
February 17th, 2022
  Autor

Dr. ing. Ștefan HOLBAN a fost distins cu titlul onorific Profesor Emerit de către Universitatea Politehnica Timişoara, prin Hotărârea Senatului UPT nr. 48/ 17.02.2022,

pentru activitatea didactică, ştiinţifică, managerială şi pentru contribuţiile remarcabile aduse dezvoltării Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Facultăţii de Automatică şi Calculatoare şi Universităţii Politehnica Timişoara, pe parcursul activităţii profesionale desfăşurate începând din anul 1975.

Profesor univ. dr. ing. Ștefan Holban (n. 1947) desfăşoară de peste 45 de ani o activitate academică şi ştiinţifică cu totul deosebită, în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, fiind unul din cadrele didactice care au contribuit la dezvoltarea primului departament şi a primei specializări universitare de calculatoare din România, specializare înfiinţată la universitatea noastră. De asemenea, a coordonat dezvoltarea Facultății de Automatică și Calculatoare în calitate de decan, cu o înaltă ţinută morală, organizatorică şi colegială, din 1993 şi până în 2003.

De-a lungul carierei universitare, domnia sa a publicat peste 130 de lucrări ştiinţifice în publicaţii de prestigiu şi în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 10 cărţi, 8 cursuri și manuale universitare și a participat la realizarea a peste 11 protocoale de cercetare redactate pe baza de contracte şi granturi de cercetare, în domenii de mare interes din aria ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor. Este conducător de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din 1994, cu un total de 12 teze de doctorat finalizate cu succes până în prezent.

Activitatea ştiinţifică în domeniul calculatoarelor electronice şi a tehnologiei informaţiei a fost orientată spre o serie de direcţii de mare importanţă şi interes, cum ar fi: tehnici de modelare și simulare a sistemelor, evaluarea performanțelor sistemelor de calcul și a rețelelor de sisteme de calcul; data mining, reţele neuronale, inteligenţă artificială şi machine learning, teoria jocurilor şi sisteme bioinspirate. În 1984, a fost distins de către Academia Română cu premiul "Nicolae Teclu".

În cadrul activităţii didactice desfăşurate în cei peste 45 de ani în Departamentul CTI al UPT, domnia sa este iniţiatorul şi realizatorul unui număr important de cursuri noi, printre care se pot enumera: "Explorarea Datelor - Data Mining", "Evaluarea performanțelor sistemelor de calcul", "Modelare şi simulare", "Inteligență artificială".

Prof.univ.dr.ing. Ștefan Holban ocupă sau a ocupat pe parcursul activităţii o serie de funcţii academice şi de conducere deosebit de onorante:

Totodată, domnul profesor Holban este sau a fost membru într-un număr semnificativ comisii ştiinţifice şi profesionale, demonstrând anvergura şi gradul de vizibilitate şi recunoaştere a activităţii domniei sale pe plan naţional şi internaţional:

  • Membru senior ACM (din 2009);
  • Membru IEEE (din 2002);
  • Membru ACM (1995 - 2009);
  • Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 1991);
  • Membru al Societăţii de Biochimie din România;
  • Distins de către Academia Română cu premiul "Nicolae Teclu", în 1984.