Cătălin IAPĂ, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
09 Apr. 2021 - 10:00 la 13:00
  Locaţia
online

Titlul tezei: ”Algoritmi si un set de date care folosesc dinamica tastării tastelor in cazul textului scris liber pentru autentificarea continuă in platforme educationale care cuprind cusruri online deschise masive (MOOC)”

Comisia de doctorat:

  • Președinte: Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE  (Universitatea Politehnică Timișoara)
  • Conducător științific: Prof.em.dr.ing. Vladimir Ioan CREȚU (Universitatea Politehnică Timișoara)
  • Referenți:
    • Prof.dr.ing. Dorian GORGAN (Technical University of Cluj-Napoca )
    • Prof.dr.ing. Viorel NEGRU  (Universitatea de Vest Timișoara)
    • Prof.dr.ing. Nicolae ROBU (Universitatea Politehnică Timișoara)

 

Prezenta lucrare se focusează pe autentificarea continuă a utilizatorului unui calculator pe baza modului de a tasta la tastatură. În cadrul cercetării s-a dezvoltat un algoritm de autentificare pe baza modului de tastare, s-a colectat un set de date referitoare la modul de tastare de la 80 de voluntari, s-au propus două metrici modificate pentru a se obține performanțe mai bune ale algoritmului de autentificare și s-a propus o structură de date pentru a stoca informațiile necesare ale utilizatorilor.

Această metodă de autentificare își justifică atenția mai ales în cadrul platformelor educaționale online, platforme care au cunoscut o creștere foarte mare în anul 2020, datorită mutării majorității cursurilor în mediul online, restricție generată de criza COVID-19.