Renata-Graziela BOAR, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
21 Jan. 2019 - 13:00 la 14:30
  Locaţia
Room A109, UPT Electro Building, 2, V. Parvan Bvd.

Titlul tezei: "Rețele complexe cu aplicabilitate în analiza financiară și economică "

Author: Renata-Graziela BOAR

Comisia de doctorat:

  • Președinte: Prof.dr.ing. Radu-Emil PRECUP (Universitatea Politehnica Timişoara)
  • Conducător științific: Prof.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE (Universitatea Politehnica Timişoara)
  • Referenți:
    • Prof.dr.ing. Ioan TALPOȘ NICULESCU (Universitatea de Vest Timișoara)
    • Prof.dr.ing. Viorel NEGRU (Universitatea de Vest Timișoara)
    • Prof.em.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU (Universitatea Politehnica Timişoara)

Rezumatul tezei:

Această teză se încadrează în tendințele actuale ale cercetării în domeniul Calculatoare și tehnologia informației, subdomeniul aparținând rețelelor complexe, fiind determinată și dezvoltată o analiză critică dar și comparativă a rezultatelor obținute.

Teza cuprinde opt capitole, în care se pornește de la o parte introductivă, cuprinzând informații generale, motivație și obiectivele propuse și realizate dar se dezvoltă și o sinteză legată de stadiul actual al cercetării în tematica rețelelor complexe.

Cercetarea continuă cu determinarea și aplicarea unor metodologii și a unei noi metrici pe parcursul celorlalte capitole.

Partea de final a lucrării este destinată concluziilor, contribuțiilor, noilor direcții de cercetare și modului în care au fost diseminate rezultatele.

Această cercetare aparține Programului Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane POSDRU/159/l .5/S/137516 finanțat prin Fondul Social European și de Guvernul României.

Referințele bibliografice, prezentate după încheierea celor opt capitole, conțin 155 de publicații, enumerate și descrise pe parcursul întregii cercetări.

Intervenția în teză este una dinamică, cuprinzând o perioadă îndelungată de analizare a datelor, sau o perioadă scurtă supusă analizei, permițând analiștilor noi perspective de abordare asupra interpretării datelor pe perioade scurte sau lungi de timp. Noutatea abordării constă în folosirea rețelelor complexe implementate prin intermediul grafurilor orientate, permițând compararea sigură și eficientă a două sau mai multe economii.

Una din contribuții o constituie adăugarea de metode noi pentru descrierea importanței unui nod (sistem economic) al rețelei în cadrul topologiei globale, bazată pe metrica de betweennees. O altä contribuție o constituie identificarea corelațiilor ascunse în domeniul rețelelor de schimb de märfuri/monede prin intermediul metodelor metricilor specifice teoriei rețelelor complexe și realizarea unei noi metrici de centralitate CORREAL. O nouä contribuție este legatä de detecția de comunitäți folosind topologia de rețea prin baleierea rezoluției cu pasul de 0.1 pånä la determinarea punctului de inflexiune al graficului ce cuprinde numärul de comunitäți și rezolutia. Realizarea a trei algoritmi/metodologii de reprezentarea intr-un spațiu multidimensional a informaților specifice domeniului economic, precum și a unui studiu comparativ schematic, pentru a extrage informații cu dimensionalitate scäzutä din seturi de date cu dimensiune superioarä, constituie o nouä contribuție, la fel și realizarea a patru studii de caz cu rol de aplicații demonstrative, care sä reliefeze utilitatea celor introduse prin prisma analizei interacțiunilor economice la nivelul produsului intern brut, a structurii piețelor financiare, a schimbului de märfuri la import-export dar și în ceea ce privește piața bursierä.