SCSS - Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (SCSS-CTI) este o manifestare de tradiţie în cadrul Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Universităţii Politehnica din Timişoara.

SCSS-CTI este organizată de Centrul de Cercetare in Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CCCTI), dorindu-se ca acest eveniment să vină şi în ajutorul studenţilor masteranzi, prin oferirea cadrului necesar prezentării unei lucrări pe tema dizertaţiei, conform Art. 14 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii master din UPT.

Procedura de desfăşurare a SCSS-CTI

  1. Lucările ştiinţifice se vor redacta conform formatului de articol de conferinţă IEEE, de maxim 4 pagini.
  2. Submisiile lucrărilor sunt valide doar dacă au acordul conducătorului științific.
  3. Lucrăriile vor fi revizuite de o comisie formată din 3-5 membri ai DCTI.
  4. Nu va exista etapă de revizuire sau rebuttal.
  5. Fiecărei lucrări i se alocă un timp de 10 minute pentru prezentarea orală, la care se adaugă 5 minute pentru întrebări din partea comisiei.
  6. Existenţa unui articol ştiinţific deja publicat sau acceptat spre publicare în domeniul disertaţiei, într-un jurnal ştiinţific sau la o conferinţă de specialitate, cu comitet editorial şi proces de recenzie, echivalează cu success publicarea unei lucrări la SCSS.

Calendar de desfăşurare pentru SCSS-CTI 2018

# Ce Când Unde
1 Înscrierea lucrărilor

16 Mai 2018

Secretariat DCTI
Alexandru Amăricăi

2 Notificarea lucrărilor acceptate 22 Mai 2018 Site-ul web DCTI
3 Afişarea programului de susţinere a lucrărilor 22 Mai 2018
4 Desfăşurarea sesiunii 24-25 Mai 2018 Laboratoarele CCCTI asignate

 

Program SCSS-CTI 2018

Programare B425 Link

Programare P14(ASPC) Link