Centrul de cercetare CCCTI

 
Centrul de Cercetare în Calculatoare și Tehnologia Informației (CCCTI) susține activitățile de cercetare ale membrilor DCTI, ale doctoranzilor și cercetătorilor asociați în domeniul general al Calculatoarelor și Tehnologiei Informației.

Grupurile și echipele noastre de cercetare au implementat o paletă largă de proiecte de cercetare, începând cu proiectul MECIPT-1 din 1960 și incluzând proiectele internaționale FP7 EMuCo și FET-Open i-Risc, proiectele CHRIST-ERA GEMSCLAIM și DIVIDENT, proiectul POS-CCE Falx-Daciae, precum și platforma CloudPUTing.

Structura de conducere actuală a Centrului de cercetare CCCTI:

Foști directori ai Centrului de cercetare:

In structura sa actuală, Centrul de cercetare CCCTI este acreditat la nivelul universității din anul 2011. Acesta se compune din următoarele laboratoare de cercetare și grupuri de cercetare specializate: