Vladimir I. CREŢU

Picture of Vladimir I. CREŢU
Poziţie academică
Profesor emerit
Grad
Dr. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Director departament, Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (1992-2016)
Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Timişoara
Contact birou
  Sala B619
 
(0256 40) 3255
  vladimir.cretu (at) cs.upt.ro

Scurtă biografie

Vladimir-Ioan Creţu ( IEEE M'02, ACM PM'95, SM’09) are diploma de inginer în Calculatoare electronice (1974) şi titlul de doctor inginer în Ştiinţa calculatoarelor (1984) conferite ambele de Institutul Politehnic Timişoara. Este în prezent profesor emerit la Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica din Timişoara. Între anii 1992 şi 2016 a ocupat poziţia de director al acestui department. Activitatea sa ştiinţifică se referă la domeniul calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei şi este orientată pe următoarele direcţii: definirea şi verificarea formală a sistemelor timp-real,  modelarea sistemelor timp-real; elaborarea sistemelor de operare şi a sistemelor executive timp-real, inclusiv a celor destinate sistemelor incorporate şi structurilor multiprocessor distribuite; eficientizarea consumului energetic în sistemele timp-real;  implementarea limbajelor de programare şi a mecanismelor şi tehnicilor de implementare a concurenţei; dezvoltarea de aplicaţii software cu caracter general, studii şi contribuţii în domeniul tehnicilor de programare avansate, al tehnicilor de programare concurentă, al tehnicilor de programare timp-real; conceperea şi experimentarea sistemelor integrate de achiziţii şi procesare de date destinate unor procese de măsurare sau de reglare cu deosebire în domeniul maşinilor electrice; prelucrare de imagini şi modelare de cunoştinţe în medicină; cercetări în domeniul proceselor şi tehnicilor de dezvoltare a proiectelor software; calcul de înaltă performanţă. A publicat peste 233 de lucrări ştiinţifice în publicaţii de prestigiu şi în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 10 cărţi; 11 capitole de carte; 12 cursuri şi manuale universitare; este autor a 4 invenţii şi a obţinut 6 brevete de inovator. A participat la realizarea a peste 85 de protocoale de cercetare redactate  pe bază  de contracte şi granturi de cercetare, dintre care la 30 în calitate de  director. Sub conducerea sa au fost finalizate un număr de 18 teze de doctorat. Este  membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (MC’99, M’12) şi preşedintele Filialei Timişoara a ASTR.

Cercetare

Domenii de cercetare
Selecţie proiecte de cercetare
Teze de doctorat conduse
Doctoranzi în stagiu

Selecţie publicaţii

  • V.Cretu, T.Jurca, M.Micea, I.Sora, "Instrumentation and Measurement in Romania-Technical Developments at “Politehnica” University of Timisoara", IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, Vol. 6, No.3, 2003 pp.(41-47), ISSN 1094-6969, 10.1109/MIM.2003.1238344, WOS:000185422200006 (Journal ISI Web of Science)
  • Cristina S. Stangaciu, Mihai V. Micea, Vladimir I. Cretu, „Hard Real-Time Execution Environment Extension for FreeRTOS”, Proceedings of the International Symposium on Robotic and Sensors Environments, ROSE 2014, Editor(s): Micea, Mihai Victor; Cretu, Vladimir Ioan; Payeur, Pierre; Cretu, Ana-Maria, Publisher: IEEE,Timisoara, Romania, 16-18 Oct. 2014, pp. 124 - 129, CD-ROM support, ISBN 978-1-4799-4927-4, DOI: 10.1109/ROSE.2014.6953035, (ISI Web of Science), Thomson Reuters (WOS: 000352863100022)
  • Mihai V. Micea, Vladimir Cretu, "Highly Predictable Execution Support for Critical Applications with HARETICK Kernel", International Journal of Electronics and Communications (AEUE), Vol. 59, No. 5, Elsevier GmbH, Jena, Germany, May 2005, pp.(278-287), ISSN 1434-8411, DOI:10.1016/j.aeue.2005.05.11, WOS:000231216900003 (Journal ISI Web of Science)
  • A.E. Tutac, D. Racoceanu, T. Putti, W. Xiong, W.K. Leow and V. Cretu, “Knowledge-Guided Semantic Indexing of Breast Cancer Histopathology Images”, BioMedical Engineering and Informatics: New Development and the Future, Proc. BMEI, ed. Yonghong Peng & Yufeng Zhang, ISBN 978-0-7695-3118-2,vol.2, pp. 107-112, China, 2008, (ISI Web of Science & IEEE indexed)
  • Muscalagiu, J. Vidal, V. Cretu, H.E. Popa, M. Panoiu. “The Effects of Agent Synchronization in Asynchronous Search Algorithms”, in Proceedings of the 1st KES Symposium on Agent and Multi-Agent Systems – Technologies and Applications (KES AMSTA 2007), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4496, Springer–Verlag, 2007, pp. (53–62) (Journal ISI Web of Science)