Inginerie software

Inginerie software
Analiza şi evaluarea calităţii software
Inginerie software empirică
Limbaje de programare şi compilatoare
Mentenanţă şi evoluţie software
Modelare, verificare formală şi testare
Proiectare orientată pe obiecte
Sisteme bazate pe componente
Tehnologii software distribuite și Enterprise

Personal academic

Proiecte de cercetare

Teze de doctorat

2012

2009