Prelucrarea semnalelor şi multimedia

Prelucrarea semnalelor şi multimedia
Achiziţia şi prelucrarea semnalelor
Gestionarea şi optimizarea energiei
Infrastructuri şi medii inteligente
Instrumentaţie şi măsurare
Sisteme multimedia
Sisteme senzoriale şi de percepţie inteligentă

Personal academic

Proiecte de cercetare

Teze de doctorat

2012

  • Monitorizarea stării de încărcare pentru nodurile unei reţele de senzori fără fir prin stabilirea cu metode online şi offline a consumului de energie
    Conducător ştiinţific: Dr. Ing. Mircea POPA

2011