Mihai V. MICEA

Picture of Mihai V. MICEA
Poziţie academică
Profesor
Grad
Dr. Habil. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Director department
Director al Centrului de cercetare CCCTI
Coordonator al DSPLabs
Contact birou
  Sălile B513, B519
 
(0256 40) 3271
  mihai.micea (at) cs.upt.ro

Scurtă biografie

Mihai Victor Micea (IEEE SM'18, IEEE M'02, ACM PM'02) a absolvit studiile de Licenţă (inginerie), Master şi Doctorat (Cum Laude) ale Universităţii Politehnica Timişoara, în domeniul Calculatoare, în anii 1995, 1996, respectiv, 2005.
În 1996, s-a alăturat Departamentului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei ca asistent universitar, apoi a devenit şef lucrări în 2001, conferenţiar în 2006 şi profesor universitar în 2013. Începând cu anul 2016, este directorul departamentului.
Din 1995, este iniţiatorul şi coordonatorul laboratorului DSPLabs Timisoara. A fost cofondator si director al IEEE SSIT Romanian Chapter intre anii 2013-2022. De asemenea, a fost co-director general al simpozionului ştiinţific IEEE ROSE 2014, co-director al Comitetului de organizare al editiilor simpozionului SACI incepand din 2016, precum şi preşedinte de sesiune la mai multe conferinţe internaţionale.
Interesele sale de cercetare includ sistemele de multiprocesare timp-real şi încorporate cu aplicaţii în achiziţia şi prelucrarea numerică a semnalelor, colectivele robotice, reţelele de senzori inteligenţi şi sistemele multimedia.
Este autorul sau coautorul a 3 brevete de invenţie acordate sau în evaluare şi a publicat peste 125 de lucrări ştiinţifice, care au fost citate de peste 1014 ori. A participat la executia a peste 50 de contracte şi programe de cercetare-dezvoltare, dintre care a coordonat 29 în calite de director de proiect sau responsabil. Din această poziţie a gestionat execuţia unei valori totale de peste 1.8 Mil. EUR.

"Eminent Young Researcher of Timisoara" Prize and Medal, National Authority for Scientific Research (ANCS), Romania, 2006.
"Outstanding Reviewers of 2016" Distinction, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, USA, 2017.

Cercetare

Domenii de cercetare
Teza de doctorat
Selecţie proiecte de cercetare
Teze de doctorat conduse
Doctoranzi în stagiu

Selecţie publicaţii