ACSA Lab:

Laboratorul de Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate

Bazându-se pe arhitecturile digitale de calcul, cercetările noastre abordează subiecte în domeniul calculelor neconvenționale, în încercarea de a mări frontierele principiilor și mecanismelor cunoscute ale procesării informațiilor.

Dezvoltăm algoritmi care sunt mai eficienți și îi mapăm către arhitecturi noi pentru a se acomoda cu fenomene de calcul mai complexe și pentru a atinge noi niveluri de fiabilitate și toleranță la erori. Căutăm să descoperim și să exploatăm noi arhitecturi de calcul observând procese biologice și importând-le în siliciu digital. Ne străduim să înțelegem știința complexă a noii paradigme a calculării cuantice ca o rază încrucișată de informatică și inginerie, fizică și matematică pentru a concepe noi algoritmi și a oferi evaluări rapide și precise ale performanței.

În cele din urmă, abordăm problemele din viața reală, urmărind îmbunătățirea și extinderea soluțiilor lor actuale. Dispozitivele și algoritmii digitali pot fi de ajutor în tulburările de apnee în somn și cu dizabilități cognitive, pentru a numi câteva. Și acestea pot ajuta la o mai bună înțelegere a interacțiunilor complexe care alcătuiesc traficul urban comun în scopul maximizării fluxului său și a asigurării unui management îmbunătățit.

Domenii de cercetare

Direcții de cercetare:
Arhitecturi de calcul
Sisteme hardware-software
Calcul cuantic
Calcul paralel
Calcul ubicuu
Fiabilitatea sistemelor
Medii robotizate inteligente
Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor
Sisteme ciber-fizice
Sisteme de calcul bio-inspirate
Sisteme de operare
Sisteme distribuite şi multiprocesor
Sisteme emergente
Sisteme încorporate
Sisteme reconfigurabile
Sisteme timp-real
Testarea sistemelor

Membri actuali

Director:

Echipa de cercetare:

Selecție proiecte de cercetare

Săli afiliate

  • B517
  • B520
  • B521

Descriere, istoric și alte informații

Website

Contact

ACSA Lab: Laboratorul de Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate
Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației
Universitatea Politehnica Timișoara

  2, Vasile Pârvan Bvd., 300223, Timișoara, România
  Sala B520
 
(256 40) 3278