Proiecte de cercetare

PollStream: Modele de interacțiune bazate pe agenți cu atenuare temporală pentru predicția sondajelor de opinie

Dinamica rețelelor sociale, și anume modul de creare și consolidare a conexiunilor între indivizi, este un proces foarte complicat, cu mulți factori care intervin în emergența și evoluția legăturilor sociale. Cercetările actuale încearcă să explice mai bine complexitatea ridicată a unor astfel de structuri de rețea, propunând modele algoritmice pentru evoluția topologiilor și propagarea influenței. Cu toate acestea, modelele state of the art au multiple limitări, întrucât lucrează cu modele simplificate ale mecanismelor de interacțiune a opiniei cu praguri fixe, topologiilor non-dinamice, sau a surselor de opinie omniprezente.

Acest proiect vine să depășească limitele înțelegerii științifice, pe mai multe niveluri, în termenii de a prezice mai bine răspândirea opiniei în rețelele sociale temporale de mari dimensiuni. Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:

  • Definirea unui model de interacțiune temporal original bazat pe agenți (cu un prag dinamic dependent de timp);
  • Explorarea și definirea, prin modelare matematică și simulare, de noi strategii de compensare pentru îmbunătățirea acoperirii difuzării opiniei, menținând în același timp un cost minim de operare pentru agenții de distribuire angajați;
  • Îmbunătățirea predicției distribuției opiniei prin integrarea paradigmei de atenuare temporală, cu aplicabilitate directă în prognozarea sondajelor electorale;
  • Combinarea modelul de interacțiune obținut, cu strategiile de difuzie și predicția temporală a sondajelor într-o aplicație simulator, pentru definirea unui cadru robust de predicție a sondajelor de opinie.

Motivația acestor obiective de cercetare este susținută de potențialul de impact social și economic al proiectului. Mai exact, înțelegerea dinamicii interacțiunilor sociale prezintă un interes deosebit actual, deoarece găsim aplicabilitate directă în marketing-ul viral, științe politice și chiar epidemiologie, pentru a prezice răspândirea unei reclame, a unui zvon, sau a unui virus.

Coordonator proiect
Echipa de proiect
Valoare totală proiect (grant)
50K EUR
Sursa de finanțare
Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, UEFISCDI, grant number PN-III-P1-1.1-PD-2019-0379
Durata proiectului
2020.08.17 - 2022.07.31
Domenii de cercetare