Crișan STRUGARU

Image Crișan Strugaru
-
Poziţie academică
Profesor
Grad
Dr. Ing.
Funcţii şi atribuţii administrative
Director Departament (1983-1992)
Activite în cadrul departmentului
1961 - 2003

Scurtă biografie

Prof.dr.ing. Crişan Strugaru s-a născut la 26 aprilie 1938, la Iaşi. Absolvă liceul "Traian" din Drobeta Turnu-Severin în anul 1955 şi cursurile Facultaţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Timişoara, specialitatea electromecanică, în anul 1960.

După o scurtă perioadă de inginer stagiar la întreprinderea Independenţa din Sibiu, în anul 1961 este angajat prin concurs la Institutul Politehnic din Timişoara şi începând cu acest moment, dl. Strugaru şi-a dedicat practic întreaga viaţă slujirii învăţământului superior românesc, propăşirii şi dezvoltării  Şcolii de Calculatoare din Timisoara, prima şcoală de acest gen din Romania.

Între anii 1970 şi 1971 efectuează o specializare la University of Illinois în Statele Unite, după care se reîntoarce în ţară şi îşi susţine în 1973 teza de doctorat cu titlul ”Contribuţii la organizarea logică a unităţilor de comandă microprogramate". În anul 1977 devine conferenţiar iar în 1990 profesor la Catedra de Calculatoare a Politehnicii timişorene. Între anii 1983 şi 1992 este şeful Catedrei de calculatoare, pe care a condus-o cu competenţa şi cu profesionalismul care de altfel şi-a pus amprenta asupra tuturor realizărilor domniei sale.

Dl. Profesor Strugaru, s-a făcut remarcat ca şi un dascăl înnăscut, un cadru didactic ale cărui ore de curs, lucrări de laborator sau proiect,  prin nivelul ştiinţific, prin caracterul interactiv şi prin elocinţă l-au făcut  îndrăgit şi respectat în rândul studenţilor.

A creat şi predat de-a lungul timpului o serie de discipline fundamentale precum “Echipamente periferice”, “Calculatoare automate şi programare”, „Programarea şi utilizarea calculatoarelor”, „Reţele de calculatoare” toate circumscrise domeniului tehnicii de calcul, domeniu pe care l-a iubit şi pe care l-a cultivat întreaga sa viaţă.

Practic până la retragerea sa, nu există absolvent al programului de calculatoare care să nu fi urmărit cursurile sau laboratoarele domnului profesor. Conducător de doctorat, de proiecte de diplomă, dizertaţii, teme de cercetare, coordonator de colective de proiectare, cercuri ştiinţifice, Profesorul Strugaru şi-a dedicat integral viaţa şi activitatea slujirii învăţământului tehnic de calculatore la Politehnica din Timişoara.

Activitatea de dascăl s-a împletit în mod armonios cu cea de cercetător ştiinţific, dl. Strugaru fiind un precursor de marcă al activităţii de cercetare în domeniului calculatoarelor. Cu mintea sa iscoditoare şi cu pasiunea pentru nou şi inedit, domnia sa a abordat o paletă largă de noi direcţii de cercetare dintre care se pot aminti proiectarea şi realizarea unui calculator numeric de mare viteză; elaborarea de noi organizări logice pentru unităţile de comandă microprogramate; cercetarea, proiectarea şi realizarea de testoare industriale, de calculatoare bazate pe microprocesoare, iar începând din anul 1978, de calculatoare personale; implementarea microcalculatoarelor bazate pe microprocesorul 8080; achiziţia de semnale, transmisia şi recepţia semnalelor modulate pe semnale de radiofrecvenţă; comanda roboţilor industriali şi multe altele.

Pentru activităţile de pionierat desfăşurate în domeniul roboticii i s-a decernat în anul 1983 premiul "Traian Vuia" al Academiei Române.  

O pagină memorabilă în tradiţia Şcolii de calculatoare de la Timişoara o reprezintă proiectarea şi realizarea în anul 1986 în laboratoarele de cercetare ale Departamentului, a modelului experimental al microcalculatorului TIM-S de către un colectiv de cercetători condus de către profesorul Crişan Strugaru. Prototipul microcalculatorului TIM-S a intrat în anul 1987 în producţie de serie la Fabrica de  Memorii Timişoara şi a fost produs până la  dispariţia fabricii.

Profesorul Crişan Strugaru a scris numeroase cărţi de specialitate, dintre care se pot evidenția: C Strugaru, I. Hoffman, "Calculatoare automate si programare", 1967; C. Strugaru, I. Jurca, "Echipamente periferice", 1973; C. Strugaru, A. Soceneanţu, V. Popovici, "Programarea si utilizarea calculatoarelor" 1974; C. Strugaru, "Echipamente periferice si transmiterea datelor", 1979; C. Strugaru, T. Muresan, "Microprocesorul 8080 in aplicatii", 1981; C. Strugaru, M. Popa, "Microprocesoare pe 16 biti", 1992;  C. Strugaru, "Sisteme de comunicații digitale" 2000; C. Strugaru, "Calculatoare. Subsistemul de intrare-iesire", 2001. A publicat 53 de lucrări ştiinţifice, 7 îndrumătoare de lucrări practice, proiectare şi culegeri de probleme, a realizat 20 de contracte de cercetare ştiinţifică, a brevetat 11 invenţii şi inovaţii. Toate acestea conturează şi în acelaşi timp definesc anvergura ştiinţifică excepţională a celui care a fost profesorul Crişan Strugaru.

            Om cu o personalitate proeminentă, profesorul Strugaru s-a făcut remarcat ca şi un fin şi rafinat observator al vieţii cotidiene pasionat în egală măsură de şcoală şi de cercetare dar şi de politică, cultură, artă, sport şi ştiinţă.

Minte luminată şi sfredelitoare, domnul profesor era un interlocutor strălucit, animat de o curiozitate nestăvilită, mereu deschis spre nou, spre inedit. Domnul profesor, aborda fenomenele în esenţa şi în deplina lor profunzime surprinzând întotdeauna prin viziunea sa inedită.

Dl.prof. Crişan Strugaru a fost preşedintele  Subcomisiei "Sisteme Generale şi Cibernetica" a Filialei Timişoara a Academiei Române (din 1992), iar în anul 2005 a fost ales Membru de onoare  al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.

Se stinge din viaţă în urma unei boli necruţătoare la data de 5 noiembrie 2011.

Comunitatea academică timişoreană a pierdut un coleg de o valoare excepţională, un cadru didactic remarcabil, un om de aleasă omenie. Alături de Profesorul Alexandru Rogojan, Profesorul Crişan Strugaru face parte din generaţia de aur a părinţilor fondatori ai primei Şcoli de Calculatoare din România la Politehnica din Timişoara, cărora generaţiile actuale le datorează totul.

“Traian Vuia” prize of the Romanian Academy, for the pioneering activity in the field of robots, 1983; President of the sub-commission “General Systems and Cybernetics” of the Timisoara Branch of the Romanian Academy, 1992; Honorary Member of the Academy of Technical Sciences of Romania, 2005.