Evaluările de finalizare a studiilor şi proiectul de licenţă

Informaţii despre evaluările de finalizare a studiilor şi despre proiectul de licenţă:

 

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor

Rezultatele evaluărilor de finalizare a studiilor vor fi disponibile exclusiv in Campusul Virtual.

Planificarea evaluărilor de finalizare a studiilor

Planificarea examenului de licenţă pentru sesiunea Iunie 2024

Ce Când Unde
Înscrierea la examenul de licenţă 17-19 iunie, 2024 online 
Susţinerea examenului de licenţă 27-28 iunie, 2024 sălile specificate conform programării

Regulamentele şi precizările privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt disponibile pe siturile web ale universităţii, ale facultăţii, precum şi în secţiunea Regulamente.

Comisiile de examinare pentru sesiunea curentă vor fi afișate aici

Procedura de înscriere pentru susţinerea examenului de licenţă 

Întregul proces de înscriere este descris in sectiunea Campusului Virtual alocată, sub formă de curs, susținerii examenului de licență. 

Detalii legate de înscriere (cursul la care să intre studenții, intervalul alocat înscrierilor și alte precizări care se consideră utile) se afișează pe site-ul AC, cu minim o săptămână înaintea perioadei de înscriere.

Procedura de înscriere este următoarea:

 • Secretariatul Facultății transmite lista studenților integraliști cu drept de înscriere la susținerea examenului de licență/diplomă responsabilului CV pentru înrolarea acestora la cursul de Licență. Se vor înrola doar studenții integraliști până în momentul începerii procesului de înscriere.
 • Candidații accesează platforma CV cu utilizatorul și parola lor. În cadrul cursului de Licență de pe CV, completează formularul de înscriere în intervalul alocat înscrierilor.
 • După finalizarea înscrierilor, cu cel puțin 3 zile înainte de susținere, studentul încarcă în același curs de pe CV varianta finală a documentației lucrării de licență și anexa cu codul sursă. Activitatea are un termen limită, după care nu se va mai permite încărcarea documentelor.
 • Secretarul fiecărei comisii face o programare pe ore a candidaților, o afișează pe CV și o trimite spre afișare pe site-ul facultății.

Susținerea examenului de licență

Câteva extrase importante privind susținerea examenului de licență, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Decizia cu privire la desfășurarea față-în-față sau online a examenului de licență/diplomă este luată de către Consiliul Facultății și anunțată studenților cu cel puțin o săptămână înainte de desfășurarea probelor, dacă nu există alte reglementări care să specifice acest acest lucru.
 • Susținerea lucrării se desfășoară în faţa unei Comisii de susținere a lucrărilor de licență/proiectelor de diplomă, numită în continuare Comisie. Comisiile de concurs se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a Rectorului, la propunerea Consiliului Facultății. Componența comisiilor se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin două săptămîni înainte de examen.
 • Prezentarea şi susţinerea lucrării se desfăşoară după cum urmează:
  •  Candidatul prezintă în faţa Comisiei sinteza lucrării, pe baza prezentării, având la dispoziţie în acest scop de regulă 7 minute, conform deciziei comisiei, adusă la cunoştinţa candidaţilor prin programarea afişată. Prezentarea se încărcă pe CV cu cel puțin o zi înainte de susținerea probei. Candidaţii se prezintă la examen cu cel puţin 60 de minute înaintea orei programate pentru susţinere, excepție făcând primii 3 candidați care se prezintă cu 15 minute înainte de ora începerii sesiunii de susținere.
  •  Candidatul răspunde la întrebările membrilor comisiei referitoare la conţinutul lucrării.
  • Partea practică prezentată membrilor Comisiei constă în demonstrarea funcționării sistemului propus (fie un ansamblu de echipamente/circuite și software eventual legate la un proces, fie doar parte hardware, fie doar parte de aplicație software, fie – în cazuri speciale, când demonstrația nu se poate face altfel - secvențe video care demonstrează funcționarea).

Informaţii privitoare la lucrarea (proiectul) de diplomă

Câteva extrase importante privind lucrarea de diplomă, specificate în regulamentele menţionate mai sus:

 • Lucrarea este editată conform indicațiilor din Ghidul pentru elaborarea și redactarea lucrărilor de finalizare a studiilor la ciclurile de licență și master, în română sau engleză, în funcție de limba de desfășurare a programului de licență.
 • Lucrarea are o dimensiune de aproximativ 40-50 de pagini (fără a depăși 100 de pagini inclusiv anexele) și  este evaluată în scris de către conducătorul (conducătorii) lucrării. Profesorii coordonatori trimit fișele de evaluare, (în format pdf) pe adresa de mail a secretarului de comisie până cel târziu cu o zi înainte de susținerea lucrării în fața comisiei.
 • Fiecare teză/proiect de licență/master/de licență/proiect trebuie să conțină o Declarație, semnată de candidat, care să asigure originalitatea tezei/proiectului. Declarația este obligatorie în vederea participării la prezentarea și susținerea tezei de licență/master/de licență/proiect sau a proiectului de diplomă.
 •  După finalizarea procesului de încărcare a lucrării, cadrul didactic coordonator validează lucrarea prin selectarea calificativului promovat/nepromovat pe CV la locul încărcării pentru ca studentul să poată să intre în examen.
 • Lucrarea se realizează doar în format electronic, fără a fi necesară tipărirea ei.
 • Pentru susținerea lucrării se va elabora ca suport o prezentare PowerPoint (8-16 diapozitive).