Programe de Master

Informaţii privind programele de studii de Master şi principalele specializări aferente, pentru care DCTI oferă suport educaţional şi de cercetare:

Prezentare generală

Structura generală a programelor de studii de Master din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara este prezentată în tabelul următor:

Durata totală 2 ani
Structura
 • 3 semestre x 14 săptămâni
 • 1 semestru - realizarea proiectului de Disertaţie
Cerinţe generale de admitere Diplomă de licenţă
Total credite 120
Absolvire Examen de disertaţie
Titlu obţinut Master

 

Programele de Master din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei sunt de tip cercetare. Acestea au o structură unitară, în acelaşi timp simplă şi flexibilă:

Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 3 Semestrul 4
Nucleu 1 Nucleu 3 Nucleu 5 Cercetare 4
Nucleu 2 Nucleu 4 Nucleu 6 Cercetare 5
Opţional 1 Opţional 2 Opţional 3
Cercetare 1 Cercetare 2 Cercetare 3 Susţinerea Disertaţiei

Componenta curiculară de nucleu

 • Conţine lista disciplinelor care definesc programul de Master
 • În fiecare semestru trebuie selectate 2 discipline, din lista nucleu corespunzatoare programului de Master
 • Listele nucleu cu exemple de cursuri, se regăsesc în secțiunea de descriere a fiecărui program de Master, mai jos

Componenta curiculară opţională

 • Susţine opţiunile individuale pentru lărgirea ariei de specializare, în cadrul domeniului Calcultatoare şi Tehnologia Informaţiei
 • În fiecare semestru trebuie selectată 1 disciplină, din lista de discipline a oricărui program de Master din domeniul CTI

Componenta curiculară de cercetare

 • Dezvoltă abilităţile de cercetare ale studentului masterand pe parcursul celor patru semestre ale programului
 • Conţine cursuri şi activităţi legate în mod direct de cercetare şi de dezvoltarea Disertaţiei de Master
 • Informaţii detaliate pot fi găsite la această locaţie

 

Lista programelor de Master pentru care Departamentul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei oferă suport majoritar, este următoarea:[1]

 

Master of Quantum Computing

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia avansată a informaţiei
Limba de predare Engleză

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster [2]
 • Program overview (limba EN)
 • Calculul cuantic este o nouă paradigmă computațională cu un potențial enorm, ce se apropie cu mare viteză de aplicabilitatea reală, din viața de zi cu zi. Datorită capacității sale native de a procesa stări cuantice, calculul cuantic poate rezolva probleme extrem de dificile, cu importanță majoră pentru știința moleculară, nanomateriale, sisteme complexe și criptografie. Sistemele de calcul cuantic accelerează performanțele aplicațiilor curente din domeniul inteligenței artificiale și a securității informației. În comunicații, distribuția cheilor cuantice (Quantum Key Distribution - QKD) este în prezent singurul protocol complet sigur de generare a cheilor de securitate.
 • Nu rata revoluția cuantică, ce va transforma în viitorul apropiat toate aspectele științei și ingineriei calculatoarelor! Învață conceptele noi ale unuia dintre cele mai incitante domenii emergente de știință și inginerie! Acesta ar putea fi primul tău pas inspre o strălucită carieră de cercetare în mediul academic sau în industrie!
 • Competențe și abilități ce vor fi dobândite:
  • Înțelegerea avansată a principalelor teme din domeniul calculului cuantic și al comunicațiilor cuantice
  • Familiarizarea cu tehnologiile cuantice curente, ce permit dezvoltarea proiectelor de calcul cuantic
  • Abilități de analiză a stadiului curent în domeniu, de inovare și cercetare
  • Abilități de comunicare, de colaborare interdisciplinară și de management al echipelor de  proiect
 • Beneficii și oportunități:
  • În prezent, tehnologiile cuantice necesită foarte multă forță de muncă înalt calificată; prin urmare, job-urile în domeniu sunt foarte bine plătite
  • Vei avea oportunitatea în plan profesional de participa la introducerea unei tehnologii computaționale de impact major
  • Laboratoare bine echipate, infrastructură bună, ce include tehnologie cuantică de ultim moment
Discipline din lista nucleu (exemple) Semestrul 1
 • Mathematics for Quantum Computing
  (Bazele Matematice ale Calculului Cuantic)
 • Fundamentals of Quantum Physics
  (Fundamentele Fizicii Cuantice)
 • Introduction to Quantum Computing
  (Introducere în Calculul Cuantic)
Semestrul 2
 • Quantum Information Theory
  (Teoria Informației Cuantice)
 • Advanced Cryptosystems
  (Criptosisteme Avansate)
 • Quantum Circuit Design and Error Correction
  (Proiectarea Circuitelor și Corecția Erorilor Cuantice)
Semestrul 3
 • Quantum Communications and Cryptography
  (Comunicații și Criptografie Cuantice)
 • Quantum Algorithms and Programming
  (Programare și Algoritmi Cuantici)
 • Quantum Applications in the Real World
 • (Aplicații Cuantice în Lumea Reală)
 • Dependable and Secure Computing
  (Dependabilitate și Securitate în Calcul)
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Machine Learning

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia avansată a informaţiei
Limba de predare Engleză

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster [1]
 • Program overview (limba EN)
 • Sistemele cu inteligenţă artificială sunt din ce în ce mai prezente în toate aspectele vieţii noastre cotidiene, de la aparate electrocasnice, la automobile, jocuri pe calculator, aplicaţii mobile şi la activităţi pe care le desfăşurăm la servici. Programul "Master of Machine Learning" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul machine learning, capabili să dezvolte sisteme cu inteligenţă artificială eficiente şi performante, precum şi să contribuie activ la evoluţia industriei în domeniu. Principalele componente pe care se concentrează programul de studii de master sunt: machine learning, deep learning, computer vision şi big data. Aceste componente devin din ce în ce mai importante în dezvoltarea sistemelor software din prezent, în special a celor cu inteligenţă artificială.
 • Absolvenţii programului "Master of Machine Learning" dobândesc cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi administra sisteme cu inteligenţă artificială pentru cele mai diverse arii de aplicaţie, utilizând cele mai recente tehnologii din domeniul machine learnig. În acelaşi timp, absolvenţii dobândesc abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, precum şi abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master of Machine Learning" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Discipline din lista nucleu (exemple) Semestrul 1
 • Fundamentals of Machine Learning
  (Fundamentele Învăţării Automate)
 • Deep Learning
  (Învăţare Profundă)
 • Fundamentals of Computer Vision
  (Fundamentele Vederii Artificiale)
 • Big Data Analytics
  (Analiza Masivelor de Date)
Semestrul 2
 • Natural Language Processing
  (Procesarea Limbajului Natural)
 • Reinforcement Learning
  (Învățare Prin Reîntărire)
 • Computer Vision
  (Vedere Artificială)
 • Big Data Visualization
  (Vizualizarea Masivelor de Date)
Semestrul 3
 • Text Mining and Recommender Systems
  (Explorarea Textului și Sisteme de Recomandare)
 • Autonomous Driving
  (Conducere Autonomă)
 • Advanced Computer Vision
  (Vedere Artificială Avansată)
 • Big Data in Health and Bioinformatics
  (Masive de Date în Medicină și Bioinformatică)
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Cloud Computing and Internet of Things

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria hardware şi software avansată
Limba de predare English

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster [1]
 • Program overview (limba EN)
 • Cloud Computing şi Internet of Things reprezintă etape noi în calculul de înaltă performanţă, ce contribuie substanţial la crearea societăţii digitale. Fără aceste componente, transporturile inteligente, oraşele inteligente, reţele de tip smart grid, agricultura inteligentă, Industru 4.0 etc., nu pot fi imaginate. Cloud computing şi IoT includ domenii dinamice şi moderne precum senzori, big data, comunicaţii mobile, sisteme cibernetice, securitate, comunicaţii fără fir, iar viitorul acestora este foarte promiţător: CAGR arată că piaţa Internet of Things va atinge 560 miliarde de dolari până in 2022, iar creşterea acesteia va fi de 20% pe an. Programul "Master of Cloud Computing and Internet of Things" produce specialişti de înaltă calificare în domeniile de vârf Cloud Computing şi Internet of Things, capabili să contribuie la evoluţia industriei din aceste domenii.
 • Programul "Master of Cloud Computing and Internet of Things" oferă cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi administra sisteme specifice pentru cele mai diverse, moderne şi dinamice arii de aplicaţie. În acelaşi timp, programul oferă abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, precum şi abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master of Cloud Computing and Internet of Things" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare, IT şi Telecomunicaţii atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Discipline din lista nucleu (exemple) Semestrul 1
 • IoT and Cloud Architectures and Communication Technologies
  (Arhitecturi IoT și Cloud, și Tehnologii de Comunicații)
 • Communication Technologies in IoT and Cloud
  (Tehnologii de Comunicații în IoT și Cloud)
 • Cloud Foundations
  (Fundamente Cloud)
 • Cyber Physical Systems
  (Sisteme Ciber-Fizice)
Semestrul 2
 • Mobile Cloud Computing and Applications
  (Procesare Cloud Mobilă și Aplicații)
 • Big Data in Cloud and IoT
  (Masive de Date în Cloud și IoT)
 • Cloud Based AI Services
  (Servicii IA Bazate pe Cloud)
 • DevOps
  (Operațiuni de Dezvoltare a Aplicațiilor)
Semestrul 3
 • Security and Privacy in IoT and Cloud
  (Securitate și Confidențialitate în IoT și Cloud)
 • Operating Systems for IoT
  (Sisteme de Operare pentru IoT)
 • Cloud Technologies in Telecommunications
  (Tehnologii Cloud în Telecomunicații)
 • Engineering Leadership for Emerging Leaders
  (Leadership în Inginerie pentru Lideri în Devenire)
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Information Technology

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia avansată a informaţiei
Limba de predare Engleză

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster [1]
 • Program overview (limba EN)
 • Tehnologia informaţiei şi de calcul numeric se regăseşte în aproape toate aspectele vieţii profesionale şi personale din prezent. Programul "Master în Tehnologia Informaţiei" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul tehnologiei informaţiei, capabili să selecteze şi să integreze sisteme şi servicii de calcul, să dezvolte, să adapteze şi să administreze tehnologii moderne de calcul pentru a rezolva cerinţele tot mai ridicate impuse de cele mai diverse domenii de aplicaţii.
 • Absolventul programului "Master în Tehnologia Informaţiei" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a selecta, dezvolta, aplica, integra şi administra cele mai recente şi mai sigure tehnologii de calcul pentru a permite utilizatorilor îndeplinirea eficitentă a propriilor obiective personale şi profesionale. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Tehnologia Informaţiei" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Discipline din lista nucleu (exemple) Semestrul 1
 • Bioinformatics
  (Bioinformatică)
 • Cellular Data Networks
  (Rețele Celulare de Date)
 • Introduction to Quantum Computing
  (Introducere în Calculul Cuantic)
Semestrul 2
 • Integrated Information Systems
  (Sisteme Integrate de Informație)
 • Enterprise Architecture Modeling to Enable IT Systems
  (Modelarea Arhitecturii Organizațiilor ca Fundament pentru Sisteme IT)
 • Emergent and Collective Intelligence Systems
  (Sisteme cu Inteligență Emergentă și Colectivă)
 • Fault Diagnosis and Design for Testability
  (Diagnoza Defectelor și Design pentru Testabilitate)
Semestrul 3
 • Advanced Web Programming
  (Programare Web Avansată)
 • Advanced Technologies for Application Development
  (Tehnologii Avansate pentru Dezvoltarea Aplicațiilor)
 • Big Data in Health and Bioinformatics
  (Masive de Date în Medicină și Bioinformatică)
 • Visual Programming and Data Analysis
  (Programare Vizuală și Analiza Datelor)
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Master of Software Engineering

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria software avansată
Limba de predare Engleză

Prezentarea programului de studii

 • Hi-res poster [1]
 • Program overview (limba EN)
 • Sistemele software au devenit o componentă vitală a infrastructurilor pe care se bazează viaţa şi activitatea noastră zilnică. Aceste sisteme au devenit din ce în ce mai complexe şi mai dificil de construit, fiind în acelaşi timp supuse unor standarde tot mai stricte de fiabilitate şi siguranţă. Programul "Master în Ingineria Software" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul ingineriei software, capabili să dezvolte sisteme software eficiente şi performante şi să contribuie activ la evoluţia industriei în acest domeniu.
 • Absolventul programului "Master în Ingineria Software" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sisteme software pentru cele mai diverse domenii de aplicaţii, utilizând cele mai recente tehnologii în domeniu. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Ingineria Software" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Discipline din lista nucleu (exemple) Semestrul 1
 • Component Based Software Engineering
  (Inginerie Software Bazată pe Componente)
 • Compiler Design
  (Proiectarea Compilatoarelor)
 • User Interface and User Experience Design
  (Proiectarea Interfetelor Grafice cu Utilizatorul)
Semestrul 2
 • Advanced Databases
  (Baze Avansate de Date)
 • Advanced Distributed Applications
  (Aplicații Distribuite Avansate)
 • Real Time Systems Design
  (Proiectarea Sistemelor Timp-Real)
 • Heuristic Methods
  (Metode Euristice)
Semestrul 3
 • Parallel Algorithms
  (Algoritmi Paraleli)
 • Graphics Processing Systems
  (Sisteme de Procesare Grafică)
 • Engineering Leadership for  Emerging Leaders
  (Leadership în Inginerie pentru Lideri în Devenire)
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Note:

 1. Poster creat de Daiana Groza, Răzvan Roșu, Cristina Stângaciu, Ramona Cioargă și Mihai V. Micea, 2021.
 2. Poster creat de Ștefan Tiurbe, Oana Chirilă și Mihai V. Micea, 2024.