Information Resources - Computer Terminology

 

English Language Resources

 1. FOLDOC – Computing Dictionary
  Coordonator: Denis Howe, Departamentul de Calculatoare, Imperial College London. Sune definiţi peste 14.500 termeni şi grupaţi în funcţie de  principalele subdomenii ale calculatoarelor (limbaje de programare, arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, reţele, teorie, convenţii, etc.), precum şi din domenii conexe ( electronică, matematică, telecomunicaţii, etc.). Totodată, sunt înregistrate şi acronime, termeni de jargon, instituţii, proiecte, produse. Alături de definiţie figurează şi numeroase explicaţii, exemplificări, se fac trimiteri la termeni apropiaţi din dicţionar . De asemenea, sunt incluse numeroase referinţe şi trimiteri la resurse similare de pe Internet sau la publicaţii care conţin termenii respectivi. Sunt semnalate 10.000 interogări zilnic.

 2. PC Webopedia Online Computer Dictionary for Computer and Internet Terms and Definitions
  Enciclopedie online dedicată calculatoarelor şi aplicaţiilor lor. Termenii – cuvinte, expresii, abrevieri - sunt însoţiţi de definiţii; fiecare definiţie se bazează pe mai multe surse. În plus, este realizată relaţionarea cu alţi termeni din enciclopedie. Subliniem prezenţa unor legături utile de pe Internet pentru informaţii suplimentare referitoare la termenul respectiv. Pe lângă căutarea tradiţională a termenilor (editarea termenului şi solicitarea definiţiei), găsirea termenilor este facilitată prin gruparea lor în principalele categorii şi subcategorii ale domeniului. Actualizarea este realizată zilnic. Rubrica „termenul zilei” face posibilă introducerea termenilor recenţi, aceştia fiind însoţiţi de explicaţii cu caracter enciclopedic şi trimiteri la surse care clarifică utilizarea termenilor. Informaţia selectată provine de la foruri de standardizare, firme de domeniu, universităţi, publicaţii ale domeniului, specialişti care activează în domeniu.

 3. Computer Dictionary
  Enciclopedie TI. Gruparea termenilor, respectiv, căutarea lor, este realizată în funcţie de 70 de (sub)categorii , reprezentând principalele categorii şi subcategorii ale tehnologiei informaţionale. Sunt prezente şi domenii conexe. Există şi o ordonare alfabetică a termenilor. Definiţiile ample sunt însoţite de explicaţii cu caracter enciclopedic cu foarte multe detalii

 4. Glossary of Computing Terms
  Coordonator: Computing Centre, University of Leicester, UK. Cuprinde concepte cheie ale domeniului. Termenii sunt însoţiţi de definiţii extinse, cu numeroase detalii, exemple. La sfârşitul definiţiei este indicat (sub)domeniul căruia îi aparţine termenul respectiv.

 5. IBM Computing Terminology Glossary
  Glosarul conţine terminologie de bază din domeniul calculatoarelor, precum şi terminologia produselor IBM. Termenii sunt ordonaţi alfabetic. Definiţiile care însoţesc termenii sunt concise, precise; totodată, se fac trimiteri la concepte conexe din domeniu.

 6. IBM Globalization – Terminology
  Colecţie de termeni definiţi clar; o serie de explicaţii sunt adăugate pentru preciyarea sensului. O mare parte dintre termeni sunt abrevieri.

 7. The Glossary at Microsoft
  Termenii Glosarului sunt frecvent folosiţi în domeniu. Definiţiile notate sunt clare, precise, însoţite de trimiteri la termeni înrudiţi.

 8. Glossarist – Computer and Internet
  Glossarist reuneşte glosare şi dicţionare din toate domeniile. Dintre acestea, 120 de titluri se referă la sfera  calculatoarelor şi internetului.

 9. Term-Online, Special Language Glossaries
  Coordonare: Departmentul de Comunicare, Universitatea Vaasa, Finlanda

 10. Lex Scripta: Glossaries of Computer Terms
  Sub egida Lex Scripta sunt grupate o serie de glosare pe probleme de calculatoare şi Internet – pentru nivel de bază şi avansat

 11. The Sharpened Glossary – A Glossary of Computer and Internet Terms
  Conţine definiţii simple, clare, cu numeroase explicaţii. Include abrevieri, acronime. Este actualizat în mod curent.

 

Romanian Language Resources

 1. Nicolae Ionescu-Crutan, Dicţionar de calculatoare englez – român, ed.a 2-a, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007, 272p.,ISBN 973-748-048-1.
  13.000 termeni folosiţi în programele PC şi în hardware + 3 anexe

 2. Gabriel Florian, Dicţionar explicativ IT and C, Editura ALL, Bucureşti, 2008, 336p., ISBN 973-571-772-8.
  Termeni uzuali ; patru capitole: hardware, software, multimedia, comunicaţii.

 3. English Romanian Computer Dictionary (free download).
  Babylon translation platform (vezi mai sus Babylon) - 1039 definiţii.