CICT - Publicaţii

 1. Ciobanu, Georgeta, Limbajul matematic ca limbaj specializat şi instruirea programată asistată de calculator, în „ Proceedings of the Second Symposiumof Mathematics and its Applications”, Institutul Politehnic Timişoara, 1988.  pp.231-232.
   
 2. Ciobanu, Georgeta, English Terms in the Romanian Economic Vocabulary, în „Analele Universităţii de Vest. Seria Economice”, 1997, pp.60-68. Ciobanu, Georgeta, Elemente de terminologie, Editura Mirton, Timişoara, 1998, 159p., ISBN 973-578-411.4.
   
 3. Ciobanu, Georgeta, (coautor) English for Science and Technology, Cavallioti Publishing House. The British Council, Bucharest, 1996, 1997, 1998, 159p., ISBN 973- 97714-5-9.
   
 4. Ciobanu, Georgeta, Formarea terminologică universitară – Colegiul de Comunicare   Profesională din Timişoara, în „Terminologia în România şi în Republica Moldova”, Clusium, Cluj-Napoca ,2000, pp.48-49, ISBN 973-555-293-0.
   
 5. Ciobanu, Georgeta, La terminologie roumaine, un noeud dans le reseau terminologique europeen, în „Proceedings of the Conference for a Terminology Infrastructure in Europe”, Paris, 2000, pp.115-120. şi pe site-ul Asociaţiei Europene de Terminologie www.eaft-aet.net.
   
 6. Ciobanu Georgeta, Training in Terminology, „Volume of Training in Terminology”,  Institute of Estonian Language, Tallinn, 2001, 105p. Ciobanu, Georgeta, TERMCOL – Bază de date cu caracter didactic a Colegiului de Comunicare Profesională, Universitatea Politehnica Timişoara,2001 http://www.ceft.utt.ro/Termcol/termcol.html.
   
 7. Ciobanu, Georgeta, Lexicul Panlatin de Internet, Terminology and Standardization  Directorate – Translation Bureau, Public Works and Government Services  Canada, 2001, ISBN 0-662-31313-5 şi pe suport electronic Electronic Publishing Services, Terminology and Standardization Directorate - Translation Bureau, Public Works and Government Services Canada, http://www.bureaudelatraduction.gc.ca.
   
 8. Ciobanu, Georgeta (coautor), Dicţionar englez-român cu termeni din domeniul Instalaţiilor pentru construcţii, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002, 100p., ISBN 973-8391-10-5.
   
 9. Ciobanu, Georgeta (coautor), Dicţionar român-englez cu termeni din domeniul instalaţiilor pentru construcţii, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002, 99p., ISBN 973-8391-9-1.
   
 10. Ciobanu, Georgeta, Neologisme din domeniul economic în paginile presei româneşti, în „Probleme actuale de traducere şi terminologie”, Centrul Naţional de Terminologie, Chişinău, 2002, pp.14-20.
   
 11. Ciobanu, Georgeta, Volumul Seminarului de formare terminologică, Chişinău, Centrul Naţional de Terminologie – Universitatea Tehnică a Moldovei, 2002, 87p.
   
 12. Ciobanu, Georgeta, Termeni de bază din domeniul comerţului electronic şi domenii conexe, Editura Mirton, Timişoara, 2003, 126p., ISBN 973-661-088-8.
   
 13. Ciobanu, Georgeta, Terminological Definitions, în „ Proceedings of the International Conference TAMA 2003”, University of Pretoria, 2003. http://linux.infoterm.org/tama/2003/proceedings.
   
 14. Ciobanu, Georgeta, Lexicography vs. Terminography, în „Proceedings of the International Conference TAMA 2003”,University of Pretoria, 2003.  http://linux.infoterm.org/tama/2003/proceedings.
   
 15. Ciobanu, Georgeta, Lexicul Panlatin de Comerţ Electronic, Terminology and Standardization Directorate -  Translation Bureau, Public Works and Government Services  Canada, 2003, http://www.bureaudelatraduction.gc.ca, ©2004 Canada.
   
 16. Ciobanu, Georgeta,  Neologismes economics en los llengues romaniques a traves de la premsa, Institut Universitari de Linguistica Aplicada Pompeu Fabra, Barcelona, 2003, http://obneo.iula.upf.edu/economia, © 2006 Barcelona.
   
 17. Ciobanu, Georgeta, Formularea definiţiilor terminologice, în  (dir. Anca Gâţă)  „Mélanges de terminologie et de sémantique”, Galaţi, Editions Academica 2003, pp.18-27, ISBN 973- 8316- 44- 8.
   
 18. Ciobanu, Georgeta, Peculiarities of terminography, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara, Timişoara, 2003, ISSN 1583-7467, pp.59-64.
   
 19. Ciobanu, Georgeta (coord.), Vocabular în domeniul telefoniei mobile român-englez-francez, (CD-ROM), Editura Mirton, Timişoara, 2004, ISBN 973-661-384-4.
   
 20. Ciobanu, Georgeta, The Terminographic Context, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara, Timişoara, 2005 (6p.)
   
 21. Ciobanu Georgeta, Dictionary Symbols Used to Mark Changes of Languages in Contact, in Giandomenico Sica (ed.), Open Problems in Linguistics Linguistics and Lexicography, Polimetrica Publisher, Italy, 2006, ISBN 978-88-7699-051-9, pp. 163-177.
   
 22. Ciobanu, Georgeta (coord.), Kilyeni, Annamaria, Bază de date terminologice din domeniile arhitectură-urbanism în limbile engleză şi română, (CD-ROM), Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007, ISBN 978-973-638-346-5.
   
 23. Ciobanu, Georgeta (coautor) The terminological database – an essential tool of  effective specialized communication, în volumul Conferinţei internaţionale „Professional Communication and Translation Studies”, Universitatea Politehnica Timişoara, 2008.
   
 24. Ciobanu, Georgeta (coord.), Fiat, Maria, Liuţe Ştefan, Termeni de branding – limbile engleză şi română, (CD-ROM), Editura Mirton, Timişoara, 2009, ISBN 978-973-52-0546-1.