Personal academic

Dr. Ing.

Mircea STRATULAT

Profesor
Contact birou
  Sălile B427, B424
 
(0256 40) 3260
  mircea.stratulat (at) cs.upt.ro
Domenii şi interese de cercetare
Arhitecturi de calcul; Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor; Testarea sistemelor; Instrumentaţie şi măsurare.
Dr. Habil. Ing.

Mihai UDRESCU-MILOSAV

Profesor
Contact birou
  Sala B520
 
(256 40) 3278
  mihai.udrescu (at) cs.upt.ro
Domenii şi interese de cercetare
Arhitecturi de calcul; Sisteme emergente; Calcul cuantic; Proiectarea şi co-proiectarea sistemelor; Fiabilitatea sistemelor; Sisteme ciber-fizice; Învăţare automată; Explorarea datelor; Reţele complexe; Reţele de senzori.
Dr. Ing.

Alexandru AMĂRICĂI-BONCALO

Conferenţiar
Secretar stiinţific al departamentului
Contact birou
  Sălile B424, B425
 
(0256 40) 3272
  alexandru.amaricai (at) cs.upt.ro
Domenii şi interese de cercetare
Arhitecturi de calcul; Fiabilitatea sistemelor; Sisteme ciber-fizice; Sisteme încorporate;
Arhitecturi pentru procesare de semnal pe platforme FPGA, fiabilitatea sistemelor digitale
Senior Fulbright Award, University of Arizona, 2017
Dr. Ing.

Oana AMĂRICĂI-BONCALO

Conferenţiar
Contact birou
  Sălile B522, B515
 
(0256 40) 3264
  oana.boncalo (at) cs.upt.ro
Domenii şi interese de cercetare
Sisteme reconfigurabile; Fiabilitatea sistemelor; Sisteme încorporate;
Arhitecturi pentru coduri corectoare de erori (LDPC), arhitecturi FPGA pentru procesare de semnal
Handling Editor for Microprocessor and Microsystems journal (Elsevier) - 2017
Dr. Ing.

Cosmin CERNĂZANU-GLĂVAN

Conferenţiar
Contact birou
  Sala B528
 
(0256 40) 3276
  cosmin.cernazanu (at) cs.upt.ro
  Pagina web
Domenii şi interese de cercetare
Inteligenţă artificială; Învăţare automată; Recunoaşterea tiparelor; Reţele neuronale; Analiza si gestionarea ansamblurilor de date.
Dr. Ing.

Ciprian CHIRILĂ

Conferenţiar
Prodecan
Membru al Senatului UPT
Contact birou
  Sălile ASPC P7, A305
  ciprian.chirila (at) cs.upt.ro
  Pagina web
Domenii şi interese de cercetare
Limbaje de programare şi compilatoare; E-learning.
Dr. Ing.

Cristina MARINESCU

Conferenţiar
Contact birou
  Sălile ASPC P11, B426, B514, B528
 
(0256 40) 4058
  cristina.marinescu (at) cs.upt.ro
  Pagina web
Domenii şi interese de cercetare
Inginerie software; Inginerie software empirică; Proiectare orientată pe obiecte; Analiza şi evaluarea calităţii software; Mentenanţă şi evoluţie software; Explorarea datelor.
Dr. Ing.

Petru MIHANCEA

Conferenţiar
Contact birou
  Sala B514
 
(0256 40) 3262
  petru.mihancea (at) cs.upt.ro
  Pagina web
Domenii şi interese de cercetare
Inginerie software; Analiza şi evaluarea calităţii software; Mentenanţă şi evoluţie software; Modelare, verificare formală şi testare; Proiectare orientată pe obiecte.
Ph.D. Thesis - Cum Laude Honors (2009)
Dr. Ing.

Marius MINEA

Conferenţiar
Contact birou
  Sala B531
 
(0256 40) 3284
  marius.minea (at) cs.upt.ro
  Pagina web
Domenii şi interese de cercetare
Modelare, verificare formală şi testare; Securitatea informaţiei; Modelarea şi evaluarea securităţii; Protocoale şi sisteme de securitate.
Dr. Ing.

Horaţiu MOLDOVAN

Conferenţiar
  horatiu.moldovan (at) cs.upt.ro