Proiecte de cercetare

TPark Assist: Sistem de asistenta pentru TPark

Obiectivul proiectului  PN-III-P2-2.1-CI-2017-0427 este acela de a extinde serviciile oferite de compania Piconet, lider național în administrarea parcărilor municipale de suprafață. Se urmareste dezvoltarea unei metode robuste pentru monitorizarea ocupării locurilor de parcare bazată pe procesarea informațiilor provenite de la camere de supraveghere. Metoda se dorește să se adapteze condițiilor meteo dificile și schimbărilor de iluminare datorate unor cauze naturale precum norii sau artificiale precum iluminatul stradal. De asemenea, va trebui sa se poată adapta unor unghiuri variate de poziționare a camerelor și să învețe noi situații generate de aceste schimbări. Ea va oferi și o buna perspectiva de extindere viitoare a serviciilor - de exemplu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare și implementarea unui serviciu de plata automată.

Pe baza metodei dezvoltate în cadrul proiectului compania iși propune să realizeze o aplicație care să ofere clienților informații privind ocuparea diverselor parcări administrate de aceasta, accesibilă pe tablete sau telefoane mobile. Această soluție este necesară pentru îmbunătățirea serviciului de parcare în orașele cu trafic intens fiind solicitată de către clienții companiei care în acest moment întâmpină dificultați în găsirea rapidă a unui loc liber de parcare. Ea va asigura, pe lângă economisirea timpului clienților, și alte beneficii precum reducerea consumui de combustibil și a poluării determinate de traficul suplimentar datorat timpului mare de căutare a unui loc de parcare. Metoda propusă spre dezvoltare va combina tehnici de procesare de imagini cu informații statistice existente in sistemul beneficiarului si cu date învățate automat pentru a asigura precizia dorită. De asemenea ea va include și o metodă simplă și clară de setare a sistemului în cazul unei noi instalări.

Rezultatul cercetării se preconizează a fi validat prin crearea unui prototip funcțional care să poată fi integrat in sistemul companiei.

Coordonator proiect
Echipa de proiect
Marius BABA
Sursa de finanțare
UEFISCDI Grant PN-III-P2-2.1-CI-2017-0427
Durata proiectului
2017.07.25 - 2017.12.31
Domenii de cercetare