Alegerea disciplinelor opţionale

Informaţii privind alegerea disciplinelor opţionale din cadrul programelor de studii de licenţă:

 

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2018-2019, sunt disponibile după cum urmează:

 

Planificarea procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2018-2019

Planificarea pentru specializarea Calculatoare-RO: anul II (1 pentru 2), anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4), şi pentru specializarea Calculatoare-EN: anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4)
1 Prezentare discipline opţionale de către titularii de discipline Apr 23 - Mai 11, 2018 Decanii de an
Titularii de discipline
2 Completare opţiuni de către studenţi şi predarea documentelor semnate la Secretariatul departamentului Mai 14-25, 2018 Secretariat DCTI
3 Prelucrare fişe
(pe baza situaţiei de după sesiunea din vară, excluzând sesiunea de restanţe din Septembrie)
Iul-Aug, 2018 Sorin Babii
Răzvan Bogdan
4 Afişare rezultate Sep 06, 2018 Sorin Babii
Răzvan Bogdan
Secretariat DCTI
5 Depunere contestaţii Sep 06-11, 2018 Secretariat DCTI
6 Afişare rezultate finale Sep 11, 2018 Secretariat DCTI

 

Procedura de alegere a disciplinelor opţionale la specializările Calculatoare-RO şi Calculatoare-EN

 1. Decanii de an vor înştiinţa studenţii despre începerea procesului anual de alegere a opţionalelor şi vor programa prezentarea disciplinelor opţionale de către cadrele didactice titulare.
   
 2. Fiecare student va accesa aplicaţia pentru exprimarea opţiunilor, va tipări şi semna formularul cu opţiunile corespunzătoare şi îl va preda la Secretariatul departamentului.
  • Autentificarea studentului se face pe baza numărului matricol (Atenţie: dacă în carnetul de student, numărul matricol este în forma prescurtată, de forma "1234", numărul matricol pentru care se face autentificarea este "LM61234").
  • Modul de utilizare a aplicaţiei este prezentat într-o serie de ecrane de ajutor, prin apăsarea butonului "?".
  • Opţiunile pot fi modificate până în momentul în care se apasă butonul "Confirmă". Prin confirmare, studentul îşi exprimă acordul față de opțiunile alese.
  • Atenție: odată confirmate, opţiunile nu vor mai putea fi modificate!
  • După completarea şi confirmarea opţiunilor, aplicaţia va genera un document cu opţiunile exprimate, în ordinea preferinţelor, pe care studentul îl va tipări şi îl va preda, semnat, la Secretariatul Departamentului (sala B512, corp B, etaj 5).
    
 3. Fişele cu opţiunlie studenţilor, centralizate la Secretariatul DCTI, vor fi prelucrate pe baza situaţiei de după sesiunea de vară, adică în intervalul Iulie-August. Atenţie: mediile luate în considerare nu vor include sesiunea de restanţe din toamnă.
   
 4. Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale vor fi afişate la începutul lunii Septembrie.
   
 5. Afişarea rezultatelor finale va fi efectuată după preluarea şi procesarea eventualelor contestaţii.