Programe de Master

Informaţii privind programele de studii de Master şi principalele specializări aferente, pentru care DCTI oferă suport educaţional şi de cercetare:

Prezentare generală

Structura generală a programelor de studii de Master din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara este prezentată în tabelul următor:

Durata totală 2 ani
Structura
 • 3 semestre x 14 săptămâni
 • 1 semestru - realizarea proiectului de Disertaţie
Cerinţe generale de admitere Diplomă de licenţă
Total credite 120
Absolvire Examen de disertaţie
Titlu obţinut Master

 

Principalele specializări din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pentru care DCTI oferă suport majoritar, sunt prezentate în continuare:

 

Master of Software Engineering

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria software
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii
Puncte tari
 • Sistemele software au devenit o componentă vitală a infrastructurilor pe care se bazează viaţa şi activitatea noastră zilnică. Aceste sisteme au devenit din ce în ce mai complexe şi mai dificil de construit, fiind în acelaşi timp supuse unor standarde tot mai stricte de fiabilitate şi siguranţă. Programul "Master în Ingineria Software" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul ingineriei software, capabili să dezvolte sisteme software eficiente şi performante şi să contribuie activ la evoluţia industriei în acest domeniu.
 • Absolventul programului "Master în Ingineria Software" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sisteme software pentru cele mai diverse domenii de aplicaţii, utilizând cele mai recente tehnologii în domeniu. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Ingineria Software" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor Planul de învăţământ este structurat în două categorii de discipline:
 • Discipline de aprofundare (Breadth Coverage, BC): aprofundează şi tratează la un nivel avansat arii esenţiale şi direcţii majore din domeniul ingineriei software
 • Opţionale avansate (Advanced Electives, AE): permit opţiuni individuale de specializare dintr-o varietate de subiecte de mare interes în domeniul ingineriei software

Aceste discipline sunt suplimentate cu un traseu ce dezvoltă abilităţile de cercetare, începând cu un curs despre tematici de cercetare în ingineria software(Research Topics in Software Engineering) şi continuând cu cercetare supervizată ce vizează în final dezvoltarea proiectului de Disertaţie pe parcursul întregului semestru 4.

Componenta de cercetare din planul de învăţământ Traseul curicular ce dezvoltă abilităţile de cercetare din cadrul programului Master în Ingineria Software este descris în detaliu la această locaţie.

 

Master of Information Technology

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de master Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Tehnologia informaţiei
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii
Puncte tari
 • Tehnologia informaţiei şi de calcul numeric se regăseşte în aproape toate aspectele vieţii profesionale şi personale din prezent. Programul "Master în Tehnologia Informaţiei" produce specialişti de înaltă calificare în domeniul tehnologiei informaţiei, capabili să selecteze şi să integreze sisteme şi servicii de calcul, să dezvolte, să adapteze şi să administreze tehnologii moderne de calcul pentru a rezolva cerinţele tot mai ridicate impuse de cele mai diverse domenii de aplicaţii.
 • Absolventul programului "Master în Tehnologia Informaţiei" dobândeşte cunoştinţe aprofundate, competenţe şi abilităţi avansate de a selecta, dezvolta, aplica, integra şi administra cele mai recente şi mai sigure tehnologii de calcul pentru a permite utilizatorilor îndeplinirea eficitentă a propriilor obiective personale şi profesionale. În acelaşi timp, absolventul dobândeşte abilităţi de analiză critică, inovare şi cercetare în domeniu, abilităţi de comunicare şi colaborare interdisciplinară, şi de conducere a proiectelor în echipă.
 • Absolvenţii programului "Master în Tehnologia Informaţiei" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor Planul de învăţământ este structurat în două categorii de discipline:
 • Discipline de aprofundare (Breadth Coverage, BC): aprofundează şi tratează la un nivel avansat arii esenţiale şi direcţii majore din domeniul tehnlologiei informaţiei
 • Opţionale avansate (Advanced Electives, AE): permit opţiuni individuale de specializare dintr-o varietate de subiecte de mare interes în domeniul tehnlologiei informaţiei

Aceste discipline sunt suplimentate cu un traseu ce dezvoltă abilităţile de cercetare, începând cu un curs despre tematici de cercetare în tehnlologia informaţiei (Research Topics in Information Technology) şi continuând cu cercetare supervizată ce vizează în final dezvoltarea proiectului de Disertaţie pe parcursul întregului semestru 4.

Componenta de cercetare din planul de învăţământ Traseul curicular ce dezvoltă abilităţile de cercetare din cadrul programului Master în Tehnologia Informaţiei este descris în detaliu la această locaţie.

 

Automotive Embedded Software

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Program susţinut împreună cu Departamentul Automatica şi Informatică Aplicată
Domeniul de master Ingineria Sistemelor
Aria de specializare Sisteme software încorporate pentru industria auto
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii
Forma de admitere Interviu de admitere
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor