Cercetare

Cu o tradiție deosebită, începută înainte de 1960, și cu rezultate remarcabile, activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniile Calculului digital, al Ingineriei calculatoarelor și software, al Tehnologiei informației și al Științei calculatoarelor, sunt desfășurate de către membrii departamentului nostru în cadrul laboratoarelor și grupurilor de cercetare specializate, parte a Centrului de cercetare CCCTI din Universitatea Politehnica Timișoara.

Domenii de cercetare

 
Lista prinicipalelor domenii de cercetare în care activează cadrele didactice, doctoranzii și cercetătorii din departamentul nostru:

Centrul de cercetare CCCTI

 
Centrul de Cercetare în Calculatoare și Tehnologia Informației (CCCTI) susține activitățile de cercetare ale membrilor DCTI, ale doctoranzilor și cercetătorilor asociați în domeniul general al Calculatoarelor și Tehnologiei Informației.

In structura sa actuală, Centrul de cercetare CCCTI este acreditat la nivelul universității din anul 2011. Acesta se compune din următoarele laboratoare de cercetare și grupuri de cercetare specializate:

Proiecte de cercetare

Lista celor mai relevante proiecte de cercetare, recente sau în curs de derulare, a cadrelor didactice și a cercetătorilor din departamentului nostru.