Proiecte de cercetare

MELISSEVS Architecture

MELISSEVS: Dezvoltarea și analiza unui model integrat de reprezentare a sistemelor colaborative robotice și de senzori inteligenți în aplicații de explorare-supraveghere de mediu

Proiectul abordează o arie tematică multidisciplinară ce acoperă domenii prioritare de cercetare fundamentală și aplicativă: calitatea și securitatea mediului, sisteme colaborative robotice, rețele de senzori inteligenți, comportament emergent, modelare matematică și formalizare.

Scopul proiectului este conceperea, dezvoltarea și analiza unui model integrat de reprezentare a sistemelor colaborative robotice și de senzori inteligenți, MELISSEVS, destinat realizării aplicațiilor de explorare-supraveghere de mediu, cu impact direct asupra societății informaționale moderne, introducerii tehnologiilor de ultimă oră în industrie și în viața cotidiană, precum și în protecția mediului. Principalele obiective se concentrează asupra studierii și implementării urmatoarelor aspecte: definirea, integrarea și validarea unui set coerent de modele pentru formalizarea tiparelor de comportament colaborativ, a infrastructurii, serviciilor oferite și a interacțiunilor din cadrul sistemelor colective robotice și de senzori inteligenți, precum și evaluarea întregului sistem de modelare în contextul unui set de aplicații de explorare, monitorizare și operare în diverse tipuri de mediu.

Resursele implicate în cadrul proiectului cuprind o echipă de cercetare cu o bogată experiență teoretică și practică în domeniu (doi doctori și trei doctoranzi, cadre didactice), precum și o rețea CDI interdisciplinară, RTE-DSP, compusă din 4 laboratoare moderne, dotate corespunzător.

Rezultatele proiectului se vor concretiza în sistemul integrat de modele MELISSEVS ce va oferi un framework ideal pentru dezvoltarea și analiza aplicațiilor complexe ce implică inteligență, percepție și operare distribuite, de tip colaborativ, precum și într-o serie de metodologii complete, cercetări și aplicații în domeniu, finalizarea programelor de doctorat pentru trei membri, și un număr important de publicații științifice de cel mai înalt nivel.

Coordonator proiect
Echipa de proiect
Dan CHICIUDEAN
Bogdan STRATULAT
Valoare totală proiect (grant)
225000 EUR
Sursa de finanțare
R&D Grant, CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest - National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 3 - Ideas, Code: ID-22
Durata proiectului
2007.01.10 - 2010.03.09
Domenii de cercetare